skip to Main Content
واکاوی قوانین ضد‌کارگری در نبود امنیت شغلی و نظارت صنفی
عجایب کارخانه چسب هِل
۴ شهریور ۱۳۹۶
وضعیت بغرنج چسب هل، مشتی نمونه خروار است. باید چشم‌انتظار بازدید فرماندار و استاندار و مسئولان دیگر از واحدهای تولیدی باشیم که مگر اتفاقی و بر اثر تصادف عکسی از بنری گوشه کادر عکاس نظر‌ها را جلب کند و وضعیت عجیبی دیگر را رسوا.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗