فوتبال مدرن در لبه پرتگاه

آرشیو یادداشت‌های

میگوئل دلانی

تعداد مطالب: 1

فوتبال مدرن در لبه پرتگاه

فوتبال مدرن در لبه پرتگاه

استقبال فوتبال از سرمایه‌گذاری‌های کنترل‌نشده، نابرابری مالی رو به رشدی ایجاد کرده است که حالا غیرقابل‌پیش‌بینی بودن ذاتی این ورزش را رو به نابودی می‌کشاند.