یک «جام جهانی» برای ملت‌های فراموش‌شده

آرشیو یادداشت‌های

میثم خدمتی

تعداد مطالب: 1

یک «جام جهانی» برای ملت‌های فراموش‌شده

یک «جام جهانی» برای ملت‌های فراموش‌شده

اگر جام جهانی واقعی برای ۲۱۱ عضو فیفا برگزار می‌شود، در مقابل هدف کنیفا که در سال ۲۰۱۳ به عنوان یک مؤسسه‌ غیرانتفاعی در سوئد تأسیس شده، نمایندگیِ آدم‌های دیگر است؛ آدم‌هایی که بدون کشور مانده‌اند، اقلیت‌هایی که آزار دیده‌اند، شبهِ ملت‌ها و مستعمرات جداافتاده؛ ویژگی‌های فرهنگی آدم‌هایی که چنین احساسی دارند، آنها را بهتر نمایندگی می‌کند تا کشوری که در آن به دنیا آمده‌اند.