skip to Main Content
گزارشی از گورخواب‌های نصیرآباد شهریار
زندگی در گور
۷ دی ۱۳۹۵
یک ماهی می‌شود که سرما بی‌خانمان‌ها را راهی کرده تا اطراف و درون گورستان بزرگ نصیرآباد باغستان در حومه شهریار ساکن شوند. عده‌ای درون گورستان و در قبرهای از پیش آماده شده و چندین خانواده در اطراف گورستان، در منطقه بلوک‌زنی و زیر کانال در چادر زندگی می‌کنند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗