سیا هرگز جزئیات کودتای ۲۸مرداد را منتشر نمی‌کند

آرشیو یادداشت‌های

مریم خرمایی

تعداد مطالب: 1

سیا هرگز جزئیات کودتای ۲۸مرداد را منتشر نمی‌کند

سیا هرگز جزئیات کودتای ۲۸مرداد را منتشر نمی‌کند

نام سیاستمداران ایرانی، روزنامه‌نگاران، روحانیون، سناتورها و نمایندگان مجلس که در کودتا سهیم بودند، به دلیل اشارات متعدد به دولت بریتانیا منتشر نشده‌اند و قرار هم نیست که در آینده منتشر شوند.