skip to Main Content
شهری برای زنان
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
این نوشته به چند جنبه از حقوق زنان در شهر می‌پردازد، به‌ویژه حق زنان برای رفت و آمد در شهر. حق عبور و مرور در شهر پیش نیاز اصلیِ حق شهروندی است، حق تعلق‌داشتن به همه جای شهر. رفت و آمد زنان در فضاهای شهری اغلب پیچیده‌تر از رفت و آمد مردان است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗