کرونا، طاعون و رنسانس جدید

آرشیو یادداشت‌های

محمد سوری

تعداد مطالب: 1

کرونا، طاعون و رنسانس جدید

کرونا، طاعون و رنسانس جدید

در متن زیر که تلفیقی از مقاله‌ای از سایت Unherd و افزودنی‌های مترجم است، به سراغ تأثیراتی که طاعون سیاه بر اروپای قرون وسطی گذاشت رفته‌ و اثراتش را با کرونا و تأثیراتش بر لحظه‌ی حال خودمان قیاس کردیم.