skip to Main Content
به مناسبت انتشار «برگزیده نوشته‌های فرهنگی آنتونیو گرامشی»
«بازگشت به گرامشی» و سنجش دموکراسی ادبی
۲۹ شهریور ۱۳۹۶
گرامشی وظیفه‌ای به وظایف روشنفکر می‌افزاید و خط بطلانی بر دوگانه‌ روشنفکر و غیرروشنفکر می‌کشد؛ همه می‌توانند روشنفکر باشند و وظیفه‌ روشنفکر علاوه‌ بر راهنمابودن این است که همگان را متقاعد سازد که روشنفکرند. در این میان «روشنفکر عام» پا به حیات می‌گذارد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗