skip to Main Content
گزارش از زوج‌هایی که چنین کردند
آیا حاضرید برای نجات زمین از بچه‌دار شدن صرف‌نظر کنید؟
۱۷ تیر ۱۳۹۷
هزینه‌های محیطی حتی یک‌بار بچه‌دار شدن بسیار زیاد است: 58.6 تن کربن برای هر سال. آیا بدون فرزند بودن، می‌تواند پاسخی به بحران آب و هوا باشد؟
بیشتر بخوانید
Back To Top