آرشیو یادداشت‌های

مائده میرزایی

آیا حاضرید برای نجات زمین از بچه‌دار شدن صرف‌نظر کنید؟

آیا حاضرید برای نجات زمین از بچه‌دار شدن صرف‌نظر کنید؟

زمانی که گویین مکلین تصمیم به عقیم شدن گرفت، تنها ۲۶ سال داشت. برای این مشاور بازیافت که ساکن کالیفرنیاست ۵ سال طول کشید تا برای این کار پزشک مناسبی پیدا کند  که تحت برنامه سلامت عمومی باشد. اما او مصمم بود و در سال ۲۰۱۲ موفق شد. او می‌گوید : «همیشه می‌دونستم که به...