استاد! کسی مقالۀ تو را نمی‌خواند

آرشیو یادداشت‌های

جولیان کیرچ‌هِر

تعداد مطالب: 1

استاد! کسی مقالۀ تو را نمی‌خواند

استاد! کسی مقالۀ تو را نمی‌خواند

از ۸۲% از مقاله‌های منتشره در علوم انسانی حتی یک بار هم نقل‌قول نمی‌شود. به ۳۲% از مقاله‌های علمی_پژوهشی در علوم اجتماعی و ۲۷% آن‌ها در علوم طبیعی، حتی یک بار هم ارجاع داده نمی‌شود. حتی اگر از مقاله‌ای هم نقل‌قول شود، باز هم این به معنای آن نیست که آن مقاله واقعاً خوانده شده است. بنا بر یکی از ارزیابی‌های صورت‌گرفته، تنها ۲۰% مقالات مورد ارجاع واقعاً خوانده شده‌اند.