skip to Main Content
قرنطینه‌ی گسترده‌یِ مردم راه مقابله با کرونا نیست
واکنش‌های خطرناک‌تر از ویروس
۱۶ بهمن ۱۳۹۸
اکثر افرادی که به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند بهبود یافته‌اند. بیشترین مرگ‌ومیر در بین سالمندان و کسانی است که سابقه ابتلا به بیماری‌های حاد داشته‌اند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗