skip to Main Content
شوخی همیشه نجات‌بخش بوده؛ حتی در دوران استالین
۲۶ دی ۱۳۹۸
جوک‌های دوران شوروی چه در دوران جنگ سرد و چه پس از آن به عنوان نمادهایی از مقاومت مردمی در برابر حکومت توتالیتر فرض می‌شدند. اما این جوک‌ها ابزاری برای فهم و کنار آمدن با وضعیت هم بوده‌اند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗