skip to Main Content
چرا دائم از تمام شدن شارژ گوشی‌ می‌ترسیم؟
۲۶ آبان ۱۳۹۷
همیشه بالای صفحه موبایل علامتی هست که می‌خواهد درصد باقی‌مانده از شارژ گوشی‌ را نشان‌مان بدهد. اغلب ما دیگر یک شارژر گوشی همیشه همراه خود داریم و اگر بدون شارژر جایی گرفتار شویم گاه احساس درماندگی و اضطراب می‌کنیم. این وابستگی حتی بر ژانر فیلم‌های وحشت هم تاثیر گذاشته است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗