skip to Main Content
بازجوی جوان چطور دیکتاتور را به حرف آورد
صدام چگونه سخن گفت
۸ تیر ۱۳۹۴
نوشته پیش‌رو مواجهه‌ تازه‌ای را با صدام‌ حسین، رئیس جمهور عراق از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۲ فراهم می‌کند. این نوشته که برگرفته از یادداشت‌های بازجوی آمریکایی صدام در روزهای پیش از اعدام اوست، نکات جالبی را درمورد شخصیت صدام و همین‌طور موقعیت عراق در سال‌های جنگ ایران و عراق و حمله‌ی آمریکا طرح می‌کند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗