skip to Main Content
گزارشی از زندگی روزمره کارگران در مرکز تفکیک و امحای زباله‌های عفونی تهران؛
به سلول شماره ۵ خوش آمدید
۳۰ شهریور ۱۳۹۹
اگر در بیمارستان‌ها، کادر درمان با بیماران در ارتباط هستند، در مرکز جمع‌آوری و دفن پسماندهای عفونی آرادکوه، کارگران با خون، ته‌مانده غذا، تجهیزات مصرف‌شده کادر پزشکی و شیرابه زباله‌های عفونی مواجه‌اند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗