skip to Main Content
تتلیتی زنانه و مردانگی تتلو
۳۰ دی ۱۳۹۹
تتلو و حواشی‌ای که در سال گذشته ساخته است منجر به واکنش بسیاری از منتقدین و نویسنده‌ها شده است، اما در متن پیش‌رو نویسنده به سوالی جدید در رابطه با این خواننده می‌پردازد: «چگونه تتلو می‌تواند همزمان عشق و نفرت مردم را بر‌انگیزد؟»
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗