skip to Main Content
حداقل مزد کارگران ايران در 4 دهه چه تغييراتي داشته است؟
۵ میلیون ‌تومان؛ هزینه واقعی خانوار
۲۸ دی ۱۳۹۸
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در این یادداشت با مقایسه اعداد و ارقام نشان می‌دهد که چگونه در ۴۰ سال اخیر کارگران ایران فقیر و فقیرتر شده‌اند.
بیشتر بخوانید
آکسفام بعد از تروریسم، شکاف نجومی درآمدی را بزرگ‌ترین خطر جهانی نامید
تریلیونرهای خیّر
۲۲ خرداد ۱۳۹۶
آکسفام افشا کرده که «اقلیت صاحب قدرت اقتصادی در همکاری و هماهنگی با قدرت سیاسی در سطح جهان شرایطی را به وجود آورده‌اند که امروزه ثروت هشت نفر از ثروتمندترین افراد با دارایی ٥٠ درصد از جمعیت جهان برابر است».
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗