آفریقای استعمارزدایی شده؛ نگاهی مفصل به یک قاره بدیل

آرشیو یادداشت‌های

فرانک ژاکوبز

تعداد مطالب: 1

آفریقای استعمارزدایی شده؛ نگاهی مفصل به یک قاره بدیل

آفریقای استعمارزدایی شده؛ نگاهی مفصل به یک قاره بدیل

اگر طاعون تقریبا همه اروپاییان را می‌کشت، چه می‌شد؟ نقشه آفریقا ممکن بود چه شکلی پیدا کند؟ با در نظر گرفتن خط زمانی متفاوت، هنرمند سوئدی، نیکولا کیون، نقشه بدیلی از جهان تصویر می‌کند که در آن آفریقا استعمار نشده است.