skip to Main Content
زندگی در دو قدمی زندان
۲۹ شهریور ۱۳۹۹
انتقال زندان‌ها به حاشیه شهرها چه تبعاتی برای زندگی ساکنان آن مناطق و چه تاثیری بر خود مساله حاشیه‌نشینی داشته است؟ بعضی مسئولان در این گزارش وجود خانواده‌های بزه‌کاران در منطقه را موجب بالارفتن جرائم خوانده‌اند، اما مردم به درستی «رهاشدگی» محله‌ها را عامل مسائل می‌دانند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗