skip to Main Content
زنان چندين برابر مردان به شغل‌هايي با درآمد پايين تن مي‌دهند
زنان کار، زنان استیصال
۱۵ مهر ۱۳۹۵
حداقل دستمز تعیین‌شده برای کارگران کفاف حداقل‌های زندگی آن‌ها را نیز نمی‌دهد. همواره تعداد زیادی از کارگران و تشکل‌های کارگری به میزان حداقل دستمزد معترضند و ‌آن را ناعادلانه می‌دانند. در این میان ولی کارگرانی هستند که با حقوقی بسیار کمتر از همین حداقل دستمزد ناعادلانه کار می‌کنند. کارگرانی که بیشترین تعداد آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗