آرشیو یادداشت‌های

فرهاد مرادی

سویه مستهجن سیاست هویت

سویه مستهجن سیاست هویت

«چه‌کسی می‌داند در اعماق ذهن من چه می‌گذرد؟» دونالد. جی. ترامپ در سال ١٩٩٠، تحریریه مجله اسپای، به نیت اثبات فرومایگی ثروتمندان نیویورک، یک شرکت تأسیس کرد. شرکت تازه‌تأسیس برای ۵٨ نفر از ثروتمندترین‌های این شهر و به یک معنا متمول‌ترین‌های آن‌روز جهان، ۵٨ چک یک دلار‌و...
آمریکا، خطرناک‌ترین کشور جهان

آمریکا، خطرناک‌ترین کشور جهان

گسترش سلاح‌های هسته‌ای‌ و تغییرات آب‌و‌هوایی از‌جمله مسائل نگران‌کننده‌ایند که با روی‌کار‌آمدن دولت «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهوری آمریکا، از دستور کار خارج شده‌اند. گفتگوی «دانیل فالکون» از «تروث آوت» با «نوآم چامسکی»، به پوشش رسانه‌ای این دو سرفصل مهم، تنش میان روسیه و...