یک داروینیسم اجتماعی خوب

آرشیو یادداشت‌های

دیوید اسلوان ویلسون

تعداد مطالب: 1

دیوید اسلوان ویلسون رئیس موسسه تکامل است. جدیدترین کتاب وی باعنوان «پروژه محلات؛ کاربست تکامل‌گرایی برای بهبود شهری» برای نخستین بار در سال 2011 منتشر شد.

یک داروینیسم اجتماعی خوب

یک داروینیسم اجتماعی خوب

بحران اقتصادیِ سال‌های پایانی دهه اول قرن بیست و یک شوک بزرگی به پنداشت‌های اقتصادی‌ای وارد کرد که برای بیش از یک دهه، مطلق و برگشت‌ناپذیر تصور می‌شدند. دست‌های نامرئی بازار، دست‌اندر کار تولید فاجعه شده بودند و پارادایم‌های نظری غالب اقتصادی، در بهترین حالت قادر به پیش‌بینی بحران نبودند و در بدترین حالت، به خراب‌تر شدن وضعیت یاری رساندند. یادداشت پیش‌رو تلاش دارد تا از منظر نظریه تکامل به سراغ اقتصاد برود و ببیند آیا نظریه تکامل قادر به بهتر کردن اوضاع است؟