آرشیو یادداشت‌های

دیوید اسلوان ویلسون

دیوید اسلوان ویلسون رئیس موسسه تکامل است. جدیدترین کتاب وی باعنوان «پروژه محلات؛ کاربست تکامل‌گرایی برای بهبود شهری» برای نخستین بار در سال 2011 منتشر شد.

یک داروینیسم اجتماعی خوب

یک داروینیسم اجتماعی خوب

در سال ۲۰۰۸ هنگامی که نخستین بحران اقتصادی نسل کنونی آشکار می‌شد، یکی از دوستانم که مقام ارشد اجرایی یک شرکت تجاری بود، سوال قابل تاملی از من پرسید: «آیا نظریه تکامل چیزی برای گفتن درخصوص علل این بحران دارد؟» افرادی همچون ما که خارج از حوزه علوم زیستی فعالیت می‌کنیم،...