آرشیو یادداشت‌های

کارل سدرستورم

بد‌بختی‌ فقرا نتیجۀ ناتوانی‌ خودشان است؟

بد‌بختی‌ فقرا نتیجۀ ناتوانی‌ خودشان است؟

هرگاه از خوشبختی۱ سخن می‌گوییم دربارۀ چیزی دیگر یعنی اخلاقیات نیز سخن می‌گوییم. ممکن است ندانیم خوشبختی خود به چه معناست، اما می‌دانیم از لحاظ تاریخی چگونه برای شرح الگو و قالبی برای زندگی اخلاقی استفاده شده است. همچنان که اشتیاق داریم خوشبختی را هدف غایی خود و در...