بد‌بختی‌ فقرا نتیجۀ ناتوانی‌ خودشان است؟

آرشیو یادداشت‌های

کارل سدرستورم

تعداد مطالب: 1

بد‌بختی‌ فقرا نتیجۀ ناتوانی‌ خودشان است؟

بد‌بختی‌ فقرا نتیجۀ ناتوانی‌ خودشان است؟

ارزش‌های اخلاقی‌ای که در زمان حاضر شالودۀ خوشبختی را تشکیل داده‌اند، چنین چیزهایی‌اند: واقعی باش، قوی باش، فعال و مفید باش. و از همه مهمتر، برای رسیدن به این هدف‌ها به دیگران تکیه نکن، زیرا سرنوشت تو فقط به دست خودت رقم می‌خورد. این رویکردی جدید است. زیرا قبلاً خوشبختی را با این چیزها تعریف نمی‌کردند. نویسندۀ این مطلب، با مروری بر تاریخِ خوشبختی، نواقص تعریفِ جدید آن را گوشزد می‌کند.