skip to Main Content
جوابیه نشر برج به مطلب «هانا آرنت چقدر می‌فروشد؟»
۱۱ آذر ۱۳۹۹
متن زیر جوابیه نشر برج به گزارش «علی سالم» با عنوان «هانا آرنت چقدر می‌فروشد؟» است که روز یکشنبه ۹ آذر در سایت میدان بازنشر شد، گفتنی است این متن بنا به درخواست انتشارات مذکور در سایت میدان منتشر می‌شود.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗