skip to Main Content
خطر پنهان در خاک سردشت
پایش آلودگی سالهاست متوقف است
خطر پنهان در خاک سردشت
۲۳ آذر ۱۳۹۴
کارشناسان می‌گویند خاک سردشت هنوز آلوده به گازهای شیمیایی است اما مسئولان سازمان محیط زیست می‌گویند ما در این باره نمی‌توانیم مستقیما اقدام کنیم و همکاری وزارت دفاع و نیروهای مسلح ضروری است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗