skip to Main Content
دبی در پنداشت‌ِ ایرانیانِ دبی
اینجا می‌بایست ایران می‌بود
۲۰ شهریور ۱۳۹۳
مترجم: ج.س - اغلب توسط ایرانیان ساکن در دبی گفته می‌شود که شکوفایی شهرسازی و پیشرفت اقتصادی اخیر در دبی نتیجه‌ی توقفِ پیشرفت ایران است. دلایل متفاوتی برای این موضوع ارائه می‌شود. از دخالتِ استعمار گرفته تا چیز مبهمی مثل ضعف «فرهنگی» ما، یا هر دو، در همه‌ی این مفاهیم نزدیکی دبی با ایران نقش کلیدی دارد. جابه‌جایی نهایتا نشان می‌دهد چیزی در جایی که باید باشد نیست و به جای دیگری منتقل شده است، نه آن‌که حذف شده باشد. تصور می‌شود که هجوم بازرگانان و متخصصین یقه‌سفید و سرمایه‌گذاریِ خصوصی و گردشگری به دبی نشان‌دهنده‌ی یک ظرفیتِ اجتماعی است که از مرزهای ایران گذشته و در دبی مستقر شده است – در گفتگوهای عمومی، جمعیت ایرانیان مقیم دبی را به‌طور غیررسمی ۴۰۰هزار نفر برآورد می‌کنند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗