skip to Main Content
«کلین‌شیتِ» زن‌ستیزی در ورزش ایران
۴ دی ۱۳۹۹
دو نفر از «پیشکسوتان» فوتبال مردان (سپهر حیدری و مهدی فنونی‌زاده) در جریان دعوا و تسویه حساب و اهانت‌هایشان به یکدیگر، پای فوتبال زنان را به میان کشیده و برای تحقیر یکدیگر، هرکدام طرف مقابل را «لایق» حضور در لیگ فوتبال زنان دانسته‌اند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗