skip to Main Content
گزارشی از یک روستای همجوار با پایتخت
 تورقوزآباد؛ واقعیتی در خروجی ٧١
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
در کنایه‌ها و داستان به دورقوزآباد معروف است اما نام واقعیش تورقوزآباد است، روستایی در ۵ کیلومتری عوارضی اتوبان تهران قم که نه‌تنها نامش خیالی نیست که مردمانش نیز داستانی دارند واقعی و ماندگار.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗