skip to Main Content
مرگ بارت به روایت ایتالو کالوینو
به یاد رولان بارت
۲۵ آبان ۱۳۹۵
متن پیش‌رو یادداشتی است که ایتالو کالوینو، نویسنده‌ی ایتالیایی تبار، در یادمان مرگ رولان بارت، نویسنده‌ و فیلسوف فرانسوی نوشته است. در این متن، کالوینو خاطره‌ی خواندنِ کتاب بارت؛ «اتاق روشن» را با واقعه‌ی مرگ این نویسنده درهم می‌تند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗