دست‌اندازی در تنها جزیره ایرانی دریای‌خزر

آرشیو یادداشت‌های

آرزو میرزاخانی

تعداد مطالب: 1

دست‌اندازی در تنها جزیره ایرانی دریای‌خزر

دست‌اندازی در تنها جزیره ایرانی دریای‌خزر

آشوراده اکنون با مشکلات بزرگی مانند بی‌مهری مدیران، اختلاف میان دو اداره محیط‌زیست گلستان و مازندران، تصرفات غیرقانونی، بی‌اطلاعی گردشگران و طمع برای ساخت‌وساز مواجه است.