skip to Main Content
چرا در دنیای مدرن کار ارزش تلقی می‌شود؟
ستایش از «تن‌آسایی»
۱۵ شهریور ۱۳۹۵
اوقات فراغت در گفتمان امروزی فرصت تفریح و شادی و رهایی از کار نیست، بلکه ابزاری است که با آن تدارک روانی و جسمی لازم برای کار مجدد فراهم می‌شود؛ یعنی حتی فراغت نیز در خدمت کار است. تلاش برای تحقیر تن‌آسایی و آرمیدن بیش از همه از سوی دانشگاهیان شکم‌سیر و سرمایه‌داران بی‌دردی است که پایان کار از نظر آن‌ها معنایی ندارد.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗