آرشیو یادداشت‌های

علی نصر

خدمات‌ درمانی بیمار محور چیست؟

خدمات‌ درمانی بیمار محور چیست؟

این روزها بحث‌های زیادی درباره خدمات درمانی و پزشکی مطرح می‌شود. یکی از مناقشات بر سر حق و حقوق بیمار و نحوه ارائه خدمات درمانی است. در نظام سلامت ایران به طور سنتی رابطه درمانی همواره پزشک-محور بوده است. اما نزدیک به دو دهه است که در بسیاری از کشورها اصطلاح خدمات...