skip to Main Content
سد چم‌شیر، فاجعه‌ای بدتر از گتوند
۱۲ آبان ۱۴۰۰
ساخت سد چم‌شیر در دولت روحانی درست در زمانی کلید خورد که رسانه‌ها پر بود از انتقاد به سد گتوند؛ بزرگ‌ترین رسوایی تاریخ مهندسی ایران که به قولی موزه عبرت سدسازی است. سد چشم‌شیر نیز بدترین و خطرناک‌ترین جایگزینی را داشته و ۷۰ درصد مخزن سد در سازند گچی-نمکی گچساران است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗