جلال‌الدین رحیمی
ما می‌توانیم جهان را تغییر دهیم

ما می‌توانیم جهان را تغییر دهیم

جشنواره مارکسیسم ۲۰۱۷ در لندن برگزار شد. این جشنواره سیاسی چهار روزه حزب کارگران سوسیالیست (SWP) آن را برگزار کرد، سوسیالیست‌ها را از سرتاسر جهان گردهم آورد. در این گردهمایی از چالش‌های اسلام‌هراسی گرفته تا بحران‌های اقتصادی، از بحران‌های سیاسی در اروپا تا مارکسیسم و مذهب و از اخبار دروغین تا طبیعت و جامعه. اتحادیه‌های کارگری و سوسیالیست‌ها مورد بحث قرار گرفت. این گزارش به برخی از این بحث‌ها پرداخته است.

کُردستان آزادیخواه برای ما هم مهم است

کُردستان آزادیخواه برای ما هم مهم است

عکس‌های زنان پیشمرگ کُرد، اسلحه در دست، در خط مقدم نبرد علیه داعش، در سرتاسر جهان منتشر شده‌اند. این تصاویر تجربه‌ای بی‌نظیر را برای نظاره‌گران متحیر و متعجب، آشکار کردند: تجربه روژئاوای آزادیخواه.