البرز زاهدی
صداهایی از اعماق

صداهایی از اعماق

نظام سیاسی ایران این بار هم به خوبی دفعات پیش وضعیت را مهار خواهد کرد، اما تغییری بنیادین در جامعه رخ داده: حمایت بی‌چون و چرای مردم روستاها و شهرهای کوچک که نظام سیاسی همیشه در مقابل نارضایتی نخبگان کلان‌شهرها بر روی آن حساب می‌کرد به نظر به شدت کاهش یافته است. اینک همه ناراضی به نظر می‌رسند.

تماشاگر این تویی

شهرداری تهران برای دومین سال روی بیلبوردهای تبلیغاتی آثار برجسته هنرهای تجسمی ایران و جهان را به نمایش گذاشته و فرصتی فراهم کرده که شهروندان به رایگان و بدون زحمت رفتن به موزه و گالری با برخی از شاهکارهای هنری مواجه شوند. اما آیا اتوبان جای مناسبی برای چنین مواجهه‌ای است؟

جیبوتی و هجو تاریخ، از تلگرام تا نوبخت

جیبوتی و هجو تاریخ، از تلگرام تا نوبخت

در حالی که غارت و به آتش کشیدن سفارت عربستان سعودی، اعدام‌ شیخ نمر و اعدام‌های دسته جمعی دیگر در این کشور را به حاشیه برده و به قطع روابط دیپلماتیک با چند کشور اسلامی منجر شده است، از شهروندان گرفته تا سخنگوی دولت مساله را به شوخی برگزار می‌کنند و به عنوان نمونه کشور جیبوتی را به مسخره می‌گیرند. کشوری که با موقعیت استراتژیک خود در باب المندب می‌تواند در صادرات نفت ایران اخلال ایجاد کند. البرز زاهدی در این یادداشت به این روحیه هجو و کلبی مسلکی پرداخته است.