زبان چه تفاوتی با گویش دارد؟

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

گویش

تعداد مطالب: 1

زبان چه تفاوتی با گویش دارد؟

زبان چه تفاوتی با گویش دارد؟

اغلب تصور می‌شود که مرز مشخصی میان زبان و گویش وجود دارد، که زبان دارای استقلال یا پیچیدگی بیشتر و گویش چیزی شبیه به زیرمجموعه یک زبان است. اما تفاوت میان «زبان‌های» سوئدی و دانمارکی، کمتر از تفاوت میان «گویش‌های» متعدد چینی است. پس تکلیف چیست؟