skip to Main Content
مصاحبۀ فدریکو تومازللو با آنتونیو نگری
ریۀ مشترک کلان‌شهر
۱۳ تیر ۱۴۰۰
آنتونیو نگری در این مصاحبه با فدریکو تومازللو، استاد پیشین دانشگاه‌های پادوا، بولونیا و فلورانس و استاد کنونی مؤسسۀ دانشگاه اروپا در ایتالیا، سعی در تشریح هرچه بیش‌تر برخی از ایده‌هایی دارد که پیش‌تر در مصاحبۀ «کمون همیاری اجتماعی» به رئوس آنها اشاره کرده بود.
بیشتر بخوانید
کلان‌شهر به مثابه دیگ ذوب فرهنگی
۱۷ مهر ۱۳۹۵
بیش از دو قرن از تولد کلان‌شهرها گذشته است. آیا کلان‌شهر هنوز همان دیگ سوزانی است که میلیون‌ها انسان از قومیت‌ها و نژادهای مختلف در آن هم می‌خورند و حاصل این بهم‌خوردگی یک دیگری منحصر به فرد است؟  در بیان کلی‌تر کلان‌شهر چه تاثیری بر ساکنانش می‌گذارد؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗