skip to Main Content
سر و کله این «ه» از کجا پیدا شد؟
۲۷ خرداد ۱۳۹۵
«نزدیکه دو سه ماه»، «مثله تو»، «مشغوله کار»، «تویه حیاط» و نمونه‌های اشتباهی از این دست این روزها بسیار زیاد در نوشتارهای فارسی به‌خصوص در فضای مجازی به چشم می‌خورد. اما سر و کله این «ه» از کجا پیدا شده و چرا در نوشتار ما چنین رواج پیدا کرده است؟
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗