skip to Main Content
فیلم درخشان تاد فیلیپس مرز بین سینمای گیشه و سینمای هنری را مخدوش می‌کند
جوکر یک دلقک نیست
۶ آبان ۱۳۹۸
متن زیر، نقدیست بر فیلم آخر تاد فیلیپس؛ جوکر. در این نوشته تلاش شده است تا شخصیت‌ها و روایت داستان در پیش‌زمینه‌‌ اجتماعی و فرهنگی‌شان به تصویر کشیده شوند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗