کارگرانی که ایستاده می‌میرند

آرشیو یادداشت‌ها با برچسب

چاپخانه

تعداد مطالب: 1

کارگرانی که ایستاده می‌میرند

کارگرانی که ایستاده می‌میرند

هر کارگری از روزی که وارد چاپخانه می‌شود با حروف، الفبا،‌ کاغذ، رنگ، نوشتار، مجله و ... سروکار دارد. در میان گروه‌های کارگری شاید این قشر بیشترین تنوع را در کار خود تجربه می‌کنند. اما اینکه کارگر چاپخانه هر روزش با روز قبل متفاوت است و کاری روزمره و یکنواخت ندارد، تنها یک روی سکه کار در چاپخانه است.