skip to Main Content
زن در میدان نیروهای زایمان
طبیعی یا سزارین؟
۵ آبان ۱۴۰۰
«سزارین یا طبیعی؟» به نظر می‌رسد تنها کنش عاملانه در این میدانی که زنان را احاطه کرده‌ نه پاسخ دادن به این پرسش، بلکه پیوسته پرسیدن و سر باز زدن از ذاتی و اخلاقی کردن پاسخ‌هاست. با مطرح کردن پیوسته پرسش‌ها و با ارجاع به تجربه منحصربه‌فرد خود و دیگری است که می‌توان سیاست‌های پیوسته‌دگرگون‌شونده مستتر در این دوگانه‌سازی‌های جعلی را مرئی کرد.
بیشتر بخوانید
پزشکی مدرن با درد زنان و مردان متفاوت برخورد می‌کند
اتهام هیستری
۱۸ مرداد ۱۴۰۰
درد سیستم هشدار بدن شماست. این‌ احساسی است که طراحی‌شده تا به شما بگوید یک جای کار می‌لنگد؛ اما «کالین کلاین»، فیلسوف دانشگاه ملی استرالیا می‌گوید درد کشیدن، مانند این است که خانه شما توسط یک سگ نژاد تریر بیش‌فعال محافظت شود.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗