skip to Main Content
پرستو فروهر: برادرم فکر می‌کرد زندان خانه‌ی پدرمان است
۱۸ بهمن ۱۳۹۹
انصاف‌نیوز رسانه‌ای که قبلا مصاحبه‌هایی با «کارشناسان پرونده» زندانیان سیاسی داشته، این بار در پرونده «کودکان و سیاست» به سراغ پرستو فروهر رفته و درباره تجربه کودکی در خانواده‌ای سیاسی با وی گفت‌وگو کرده. گوشه‌ای از خاطرات پرستو فروهر، از جمله دادخواهان قتل‌های زنجیره‌ای را در ادامه بخوانید.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗