skip to Main Content
ویدیوی دوم دزدان دریایی سومالی نشان می‌دهد
صیادان ایرانی اسیر در بی‌عملی دولت علف می‌خورند
۱۶ بهمن ۱۳۹۵
ویدیوی تازه‌ای از صیادان اسیر ایرانی در دستان دزدان دریایی سومالی رسیده که صیادان در آن می‌گویند از کمبود غذا مجبورند علف بخورند. آنها همچنین گفته‌اند «دزدان دریایی فقط چهار نفر از افراد خود را که در زندان زاهدان زندانی‌اند، می‌خواهند و می‌گویند اگر ایران ما را با آنها معاوضه کند، دیگر پول نمی‌خواهند.»
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗