skip to Main Content
در جستجوی داستان پشت یک تصویر*
چه‌گوارا در غزه
۲۹ فروردین ۱۳۹۴

نویسنده: یوآبه دی کاپا | دیدن دو نام، چه‌گوارا و غزه، در کنار هم و در قاب یک تصویر ذهن را برای ساختن داستا‌ن‌های رویایی دنیای انقلاب و مقاومت غلغلک می‌دهد. اما خواندن بازی‌های گاه و بی‌گاه تاریخ خیلی جذاب است. یوآبه دی کاپا وقتی در مورد تنها سفر چه‌گوارا به غزه می‌شنود کنجکاو می‌شود که جزییات ماجرا را در یابد. این متن داستان این سفر به غزه را پی‌می‌گیرد.

بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗