skip to Main Content
مادرانِ ناپدیدشدگان آرژانتینی خاموش نمی‌شوند
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بعدازظهر 30 آوریل 1977 چهارده زن شجاع، ترس را کنار گذاشتند -و به‌رغم هشدارهای اعضای خانواده- از خانه‌هایشان بیرون آمدند تا رودروی حکومتی دیکتاتوری بایستند که فرزندانشان را ربوده بود. چهار دهه بعد و پس از 2037 راهپیمایی، این مادران کماکان به راهپیمایی خود ادامه می‌دهند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗