skip to Main Content
ازون (O3)، آلودگی نامرئی هوای تهران
۳۰ تیر ۱۳۹۸
در روزهای اخیر هوای کلانشهر تهران به علت افزایش ازون برای گروه‌های حساس ناسالم بود. افزایش غلظت این آلاینده در هوای تهران پدیده‌ای جدید نیست ولی با توجه به تأثیر مخربش باید بیشتر به آن پرداخته شود.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗