skip to Main Content
رکوردی «باور نکردنی و غیرطبیعی» برای زمین
گرم‌ترین روزهای تاریخ در قطب جنوب
۲۶ بهمن ۱۳۹۸
دانشمندان دمای ۲۰/۷۵ درجه سانتیگراد ثبت شده در جزیره سیمور را «باور نکردنی و غیرطبیعی» توصیف می‌کنند. با این رکورد جدید واهمه از بی‌ثباتی اقلیم در بزرگترین مخزن یخ جهان شدت گرفته است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗