skip to Main Content
۷ هزار مؤسسه خيريه، بدون ارائه گزارش مالي فعاليت اقتصادي مي‌كنند
پولشویی در خیریه‌های تاجر
۱۴ دی ۱۳۹۵
برخی موسسه‌های مالی نام ظاهريشان «خيريه» است، اما فعاليت‌هاي اقتصادي خاصي انجام مي‌دهند و به‌هيچ‌رو هم زير بار شفاف‌سازي مالي نمي‌روند. اينها نه از بانك مركزي مجوز رسمي فعاليت گرفته‌اند و نه به مهم‌ترين مرجع پولي كشور جواب پس مي‌دهند. بسياري از آنها پول‌شويي مي‌كنند.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗