skip to Main Content
میراث فکری شریعتی چه پاسخی برای مسائل امروز دارد؟
پس از بازگشت به خویشتن
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
این یادداشت به قصد تأمل در این دو پرسش به‌هم‌پیوسته نوشته می‌شود: مسئله‌ اصلی دوران و زمانه‌ ما چیست؟ از میراث فکری شریعتی چه پاسخ‌هایی برای این مسئله می‌توان برگرفت؟ آنچه در ادامه می‌آید، پاسخ‌های علی معظمی است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗