skip to Main Content
شیطان چه‌شکلی است؟
۵ تیر ۱۴۰۰
تصویر ذهنیِ مردم امروز دربارهٔ شیطان، محصولِ قرن‌ها هنر و ادبیات و نمایش است. این فرشتهٔ تاریکیْ بارها سیمای خود را عوض کرده و در سراسر تاریخْ مظاهری غریب به خود گرفته است. این یادداشت مروری مختصر بر تغییرات این مظاهر در تاریخ غرب است.
بیشتر بخوانید
Back To Top
🌗